Wszystko co musisz wiedzieć o zasiłku dla bezrobotnych

Problemy ze znalezieniem pracy to zjawisko dość powszechne, chociaż ostatnio zauważana jest tendencja ogólna do spadku bezrobocia. Jednak ten okres wcale nie jest taki łątwy, jak mogłoby się to wydawać.

Stracone stanowisko – i co dalej?

Osoby, które straciły pracę i mają problem ze znalezieniem nowej, powinny udać się do Powiatowych Urzędów Pracy, aby tam zarejestrować się i otrzymać niezbędną pomoc samodzielnym stanięciu finansowym na nogi. Takie spotkania są niezwykle owocne dla obu stron. Urzędnik najpierw rejestruje petenta do ogólnego systemu, aby nadać mu status osoby bezrobotnej, a następnie przeprowadza szczegółowy wywiad mający na celu jak najlepsze określenie kompetencji i umiejętności zawodowych petenta. Zgromadzenie takiej ilości informacji daje podstawy w poszukiwaniach potencjalnych miejsc pracy, do których zainteresowana osoba powinna niezwłocznie się zgłosić na rozmowę kwalifikacyjną wraz z kompletem dokumentów. Dla osoby bezrobotnej to także s plusy: dzięki regularnym spotkaniom nie wypada ona ze społeczeństwa, a także aktywnie współuczestniczy w dążeniu do zmiany swojej sytuacji życiowej.

Zasiłek dla bezrobotnych 2017/2018

Warto wiedzieć, że wysokość zasiłku uzależniona jest od stażu pracy. Lata pracy odgrywają w tym ogromną rolę. Osoby, które przepracowały do lat pięciu, mogą liczyć na obniżone świadczenia w wysokości 80 % zasiłku podstawowego. Osoby, które mieszczą się w przedziale przepracowanych lat od 5 do 20 otrzymają pełne świadczenie, natomiast osoba o stażu pracy większym, niż 20 lat otrzyma podwyższone, bo 120 procentowe świadczenie

Jak otrzymać zasiłek dla bezrobotnych?

Przede wszystkim, należy zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy i posiadać status bezrobotnego. Dlatego jest to takie ważne, aby zgłosić się do odpowiedniego względem miejsca zameldowania. Ponadto, należy mieć przy sobie wymaganie dokumenty, takie jak dowód osobisty, świadectwo ukończenia ostatniej szkoły lub uczelni w oryginale, świadectwa pracy z wszystkich miejsc, numer nim, a także legitymację ubezpieczeniową.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *