O czym należy pamiętać, konstruując system ocen pracowniczych?

Współcześni przedsiębiorcy mają problemy ze zmotywowaniem zatrudnionych do dokładnej, efektywnej pracy. Jest to jednak możliwe, pod warunkiem, że przedsiębiorca będzie stosował odpowiedni system ocen pracowniczych.

 

System ocen pracowniczych jest obecnie bardzo zintegrowanym procesem, w trakcie którego jest oceniana praca zatrudnionych. Dzięki systemowi ocen pracowniczych możliwe jest również obiektywne weryfikowanie, ocenianie efektywności i zaangażowania ludzi zatrudnionych na danych stanowiskach pracy.

 

Co to jest system ocen pracowniczych?

System ocen pracowniczych jest obecnie bardzo zaawansowanym procesem,  w trakcie którego sprawdza się poprawność wykonania zadań przez pracownika. Rozbudowany system ocen pracowniczych służy zweryfikowaniu efektywności i poprawności pracy zatrudnionych. System ocen pracowniczych ma umożliwić pracodawcy kontrolowanie pracownika, wykrywanie błędów w  jego pracy.

 

Samodzielne budowanie idealnego systemu ocen pracowniczych przez przedsiębiorców nie jest praktycznie możliwe. Wynika to z tego, że wymaga to ogromnej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz z zakresu teorii systemów motywacyjnych. Dobrym rozwiązaniem jest więc, aby przedsiębiorcy zaangażowali  na zasadach outsourcingu kadrowego zewnętrznych ekspertów do zbudowania takiego systemu ocen. Obecnie na rynku działa wiele firm, które się tym zajmują, np. Contract Administration.

 

Jak zbudować idealny system ocen pracowniczych dla firmy?

Po pierwsze taki system musi być bezpośrednio powiązany z systemem motywacyjnym pracowników danej firmy.  Ważne jest, aby wyniki oceny pracowniczej wpływały na wysokości wypłaconej premii pracownikom. System ocen pracowniczych musi również dopuszczać popełnienie przez zatrudnionych drobnych błędów. Tylko wtedy założenia tego systemu ocen pracowniczych będą realne. Bardzo ważne jest, aby system ocen pracowniczych był zrozumiały dla pracowników. Zatrudnieni muszą wiedzieć, jakie pracodawca stawia im wymagania zawodowe oraz w jakim zakresie ich praca będzie poddawana ocenie.  

 

Co może uzyskać przedsiębiorca, wdrażając nowoczesne i profesjonalne system ocen pracowniczych?

Wyniki oceny rocznej pracowników służą lepszemu podejmowaniu decyzji personalnych. System ocen pracowniczych może być również źródłem korzyści finansowych dla przedsiębiorców. Taki system prowadzi do redukowania kosztów, gdyż wydajniejsza praca generuje większy zysk, a wymaga mniejszych nakładów finansowych.   

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *