Na czym polega zarządzanie odpadami?

Gospodarowanie odpadami zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. to wszystkie czynności obejmujące ich gromadzenie, transport, utylizację oraz przetwarzanie. Przy czym procedury związane z tymi działaniami są ściśle określone.

Zasady dotyczące prawidłowego zarządzania odpadami

Właściwie prowadzone gospodarowanie odpadami obejmuje następujące zagadnienia:

  • Segregacja odpadów — w tym należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby dane przedsiębiorstwo było wyposażone w odpowiednie pojemniki, np. kontener na odpady niebezpieczne musi mieć odpowiednie zabezpieczenia. Przy czym ważne jest, że obowiązek sortowania śmieci dotyczy zarówno przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych. W ramach segregacji chodzi przede wszystkim o to, aby rozdzielić: odpady biodegradowalne, szkło, metal, tworzywa sztuczne, papier, odpady wielomateriałowe oraz odpady zmieszane.
  • Redukcja ilości odpadów produkcyjnych — bardzo ważne jest, aby na każdym etapie produkcji i funkcjonowania danej organizacji minimalizować ich ilość. Dobrym rozwiązaniem jest wprowadzenie systemów bezodpadowych oraz małoodpadowych i recyklingu.
  • Recykling — do tego zagadnienia można podejść już w fazie projektowania opakowań oraz wyboru surowców wykorzystywanych do wytwarzania produktów. Optymalnym rozwiązaniem jest stosowanie materiałów biodegradowalnych oraz takich, które nie zagrażają środowisku. Innym rozwiązaniem jest recykling odpadów poprodukcyjnych, dzięki czemu odzyskane surowce mogą być ponownie włączone w procesy produkcyjne.
  • Składowanie oraz utylizacja odpadów — przede wszystkim chodzi tutaj o odpady, które nie nadają się do ponownego przetworzenia, w związku z tym zachodzi konieczność tworzenia wysypisk, spalarni oraz punktów odbioru odpadów.

Rekultywacja oraz gospodarowanie odpadami problematycznymi

W ramach zarządzania odpadami wyróżnia się również rekultywację. Polega ona na gospodarowaniu surowcami, takimi jak gleba z obszarów przemysłowych, produkty pochodzące z rozbiórek oraz formy odlewnicze.

Odpady płynne oraz odpady palne to dwie grupy odpadów stwarzających najwięcej trudności w procesie zarządzania odpadami. W szczególności chodzi o takie rodzaje odpadów, jak: wodne roztwory farb i lakierów, emulsje olejowe, smary, materiały filtracyjne i odpady pogalwaniczne.

Tego rodzaju odpady często można wykorzystać w produkcji paliw alternatywnych, jednak większość z nich musi zostać poddana utylizacji w ściśle kontrolowanych warunkach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *