Jak założyć przedszkole?

Istnieje wiele pomysłów na biznes. Istnieje wiele strategii dotyczących tego, na czym można zarabiać pieniądze. Niektórzy twierdzą, że warto zająć się tym, o czym ma się dobre pojęcie. Inni zalecają, by znaleźć niszę.

Procedury administracyjne

Taką niszą mogą być usługi wychowawczo-opiekuńcze, czyli prywatne przedszkole. Wielu współczesnych rodziców wybiera niepubliczne placówki. Kusi ich perspektywa lepszej niż w publicznych ośrodkach opieki, bogatszy program zajęć. Co więc należy zrobić, żeby prowadzić punkt przedszkolny? Najpierw należy zgromadzić kapitał i zorganizować lokal. Do prowadzenia małej prywatnej placówki wystarczy mieszkanie czy wydzielona część domu.

Pomieszczenia należy przystosować do potrzeb maluchów tak, by spełniały wymagania określone przepisami prawa budowlanego. Lokal musi uzyskać pozytywne opinie powiatowego inspektora sanitarnego oraz właściwego komendanta Państwowej Straży Pożarnej. Ich otrzymanie będzie równoznaczne z tym, że obiekt nadaje się do zbiorowego przebywania i żywienia dzieci.

W dalszej kolejności musimy zadbać o wyposażenie prywatnego przedszkola. Niezbędne są pomoce dydaktyczne, z pomocą których nauczyciele (opiekunowie) zrealizują podstawę programową na poziomie wychowania przedszkolnego.

Kadra oraz uruchomienie własnej placówki

Należy skompletować kadrę pedagogiczną. Osoby odpowiedzialne za kształcenie i opiekę maluchów muszą posiadać odpowiednie wykształcenie i przygotowanie do pracy z dziećmi młodszymi. W dalszej kolejności podmiot prowadzący prywatne przedszkole musi uzyskać wpis do ewidencji placówek niepublicznych. Taki rejestr prowadzi gmina, na terenie której znajduje się placówka. Pracownicy referatu czy wydziału oświaty będą sprawować nadzór merytoryczny nad przedszkolem.

Kto może prowadzić prywatne przedszkole?

W tej kwestii przepisy są dość liberalne. Niepubliczną placówkę oświatową mogą założyć fundacje, stowarzyszenia, podmioty gospodarcze (także spółki prawa handlowego), a także osoby fizyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *